Säkerhet

Körregler

All körning sker kontrollerat och aktsamt. All Körning sker på egen risk.

Gaspedalen är på höger sida och bromspedalen på vänster sida. En pedal i taget gäller, använd således gas eller broms - inte båda samtidigt.

Undrar ni något är det är det bara att fråga någon i personalen!

Körning som medför krockar, påkörningar eller som på annat vis är vårdslös är absolut förbjuden. Uthyraren har full rätt att tilldela varningar eller avvisa föraren från banan/banområdet. Ingen återbetalning sker.

För att få köra på stora banan skall du  vara minst 140 cm lång.

För lilla banan skall du vara mellan 6-10 år samt ha en vuxen med. Är du van från tidigare gokartåkning eller annan motorsport diskuterar vi det från fall till fall med dina föräldrar, om du kan köra på stora eller lilla banan.

Regler och varningar

  • All körning och vistelse sker på egen risk.

  • Samma nykterhetskrav som i den vanliga trafiken.

  • Gravida, hjärtsjuka eller andra med någon form av utsatt tillstånd avrådes från att köra.