Regler och varningar:

  • All körning och vistelse sker på egen risk.

  • Samma nykterhetskrav som i den vanliga trafiken.

  • Gravida, hjärtsjuka eller andra med någon form av utsatt tillstånd avrådes från att köra.